Gerçekler ve Rakamsal Veriler

Aldığımız Şeylerin Arkasında Yatan Rakamlar

Dünya çapında zorla ve sömürge altında çalışma koşullarında kaç insanın çalıştığı düşünülmektedir?

Yaklaşık 20.9 milyon insan

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Zorla Çalıştırmanın Küresel Tahmini (Cenevre: ILO, 2012) www.ilo.org/forcedlabour

Zorla çalıştırma hangi sektörde meydana gelmektedir?

Küresel olarak zorla çalıştırmanın
18.7 milyonu (%90)
özel ekonomide gerçekleşmektedir

Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Zorla Çalıştırmanın Küresel Tahmini (Cenevre: ILO, 2012) www.ilo.org/forcedlabour

Zorla ve sömürge altında çalışma şartlarında çalışan bütün insanlar adil bir şekilde tazmin edilseydi, bu insanlara ne kadar borçlanılırdı?
US$ 19.5 milyardan fazla

Kaynak: ILO Konferans Tutanağı, Uluslararası Çalışma Konferansı, 12 Mayıs 2009, ILC 98: Rapor I(B), Uluslararası Çalışma Konferansı

Bu insanlardan kaç tanesi göçmendir?

9.1 milyon mağdur (%44)
yurt içinde veya dışında hareket etmiştir.

Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Zorla Çalıştırmanın Küresel Tahmini (Cenevre: ILO, 2012) www.ilo.org/forcedlabour
Orta, Güney ve Doğu Avrupa’da kaç tane insan zorla çalışma koşulları altında çalışmaktadır?

1.6 milyon insan

 Bunlardan kaç tanesi Türkiye’de çalışmaktadır?

HİÇBİR SAYI VERİLEMEMEKTEDİR
Sayı vermek isteriz, ancak veremiyoruz. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 ilâ 600 vaka incelenmektedir; ancak sayıların çok daha önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Ticareti Raporu (Washington: ABD Dışişleri Bakanlığı, 2013)